Main
Ancestors
Descendants
Branches
History
Pictures
Sources
Links
Picture library
My cites
Solem
Rokset
Monset
Nilsen
 

 

 

 

 

Branches

Here you will be able to find information about some branches of the family.

The Halvorsen branch - The family of Gunda, Theodore Wicklem's wife

The Kløften branch - The family of Ludvika, Jørgen Iversen's wife

 

 

 

 

 

 

From the old page:

Jørgen og hans søsken vokste opp på Ørlandet, men slekta hadde forbindelser til andre steder i Trøndelag.

Faren, Iver Toresen, vokste opp i Lensvika. Han kom som barn til Lensvika fra Meldal sammen med sine foreldre, Tore Olsen og Gurru Iversdatter. Tore Olsens foreldre var Ole Pedersen fra Gudbrandsdalen og Marit Rasmusdatter Ree fra Meldal. Hennes slekt kan forfølges enda lengre bakover i Meldal. Ole vet vi ikke mye om, ikke engang hvor i Gudbrandsdalen han kom fra.

Jørgen Iversens mor var Elen Jørgensdatter Viklem. Hennes mor Olava vet vi lite om, men faren Jørgen Andreassen Lie kom fra Innset.

Ludvikas slekt er nok i store trekk fra Ørlandet. Hennes slekt vet jeg lite om, annet enn en del navn.

 

Nedenfor finner du litt om en del greiner både framover og bakover i tid...

Iver og Elen

Iver og Elens barn: Odin Jørginius Theodor Gurine Jørgen
  Ole Olava Eline Odin

Ivers slekt

Jørgens morfar Jørgen fra Innset

 

Ludvikas slekt - Kløften

Ludvikas søsken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iver og Elen

Iver Thoresen
Født 23.11.1820 på Skogan under Løfshus i Meldal
Døpt 17.12.1820 i Meldal
Flyttet sammen med foreldrene til Lensvika
Konfirmert i Stadsbygd 23.10.1836
Flyttet fra Stadsbygd prestegjeld til Ørlandet sommeren 1852
I tjeneste på gården Hovde.
Gift 21.09.1854 med Elen Jørgensdatter Wiklem
Døde 09.05.1895

Iver ble født i 1820 i Meldal, på husmannsplassen Skogan under gården Løfshus. Foreldrene var Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Løfshus. Plassen Skogan under Løfshus var det stedet mora kom fra, og mora og foreldrene finnes på Løfshus ved folketellinga i 1801. Iver, foreldrene, og broren Ole flyttet fra Meldal til Aarem i Lensvik i 1825. De kom til en husmannsplass under Aarem, av og til omtalt som Aaremsneset, og som senere ble kalt Toreneset. I bygdeboka for Lensvik er ikke Iver nevnt, men det er sikkert at det var han og broren Ole som var de to barna som var med til Lensvik. Iver ble konfirmert i Stadsbygd prestegjeld i 1836, og finnes altså ellers som utflytta i 1852. Iver flytta da videre til Ørlandet, og det er i kirkeboka oppgitt at han kom for å gå i tjeneste på Hovde. Ved sønnen Odin Jørginius’ dåp i 1853 skrives han da også inn i kirkeboka som Iver Thoresen Hovde. Også ved giftemål i september 1854 bor han på Hovde. Ved Theodors dåp i 1855 bor de på Viklem, og man regner med at de bodde der deretter.

Elen Jørgensdatter Wiklem 
Født 03.06.1827 på Bakken under Viklem
Døpt 14.07.1827
Døde 27.10.1907
Begravet 04.11.1907

Elen ble født i 1827 på Viklem, på husmannsplassen Bakken som lå under prestegården Viklem. Foreldrene Jørgen Anderassen Lie og Olava Olsdatter var begge i tjeneste på Austrått, og kom til plassen Bakken midt på 1820-tallet. Elens to eldre brødre, Andreas (f.1822) og Lars (f.1824) ble født på Austrått, mens Elen altså ble født etter at de kom til Viklem. Elen vokste opp i en søskenflokk på fem, født i perioden 1822 til 1834, hvor Elen var midt i søskenrekka. Andreas vet vi havna i Trondheim som handelsmann, Lars var sjømann og bodde i Trondheim, lillesøster Anne Kathrine ble gift og bosatt i Trondheim, mens lillebror Ole vet vi heller ikke mer om. Sannsynligvis var Elen den eneste av søsknene som vokste opp og ble på Ørlandet. Det ble derfor hun og mannen Iver som tok over drifta på plassen Bakken under Viklem.

Barn:
Odin Jørginius f. 22.09.1853 d. 17.09.1868
Theodor f. 22.06.1855, dro til Amerika i 1881
Gurine f. 20.11.1856
Jørgen f. 02.01.1860
Dødfødt sønn f./d. 02.02.1862
Ole f. 06.03.1863 d. 15.05.1864
Olava f. 09.03.1865
Eline f. 23.04.1867
Odin f. 11.03.1869
Oppdatert 12.11.2009

 

Denne teksten kan lastes ned i WORD eller PDF - format

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iver og Elens barn

Odin Jørginius Iversen

Odin Jørginius ble født 22.09.1853, og døpt 23.10.1853. Vi vet ikke så mye om ham, men han er nevnt i folketellinga for Bakken i 1865, og da er han 13 år. Unøyaktigheten her ligger nok i folketellinga som kilde. Odin døde 17.09.1868, og ble begravet 23.09.1868. Han var altså knapt 15 år da han døde. Han finnes ikke oppført som konfirmant i noen av de aktuelle år. Vi kan anta at han egentlig skulle vært konfirmert seint på høsten 1868 ut fra fødselsåret på øvrige konfirmanter det året. (Nevnte datoer er hentet fra kirkeboka)

 

Theodor Iversen

Theodor Iversen Viklem ble født 22.06.1855 som nummer to i søskenflokken på Bakken. Han ble døpt 20.08.1855. Ved folketellingen i 1865 er han oppført som 11 år. Her er det vel også ett år for mye i forhold til det man skulle tro, akkurat som på Odin. Theodor ble konfirmert 30.10.1870. I 1881 reiste han til USA, og bosatte seg i Eau Claire, Wisconsin. Allerede i skipsregisteret brukte han navnet Theodor Iversen Viklem, og seinere ble det brukt både "Wiklem" og "Wicklem". Etter at han reiste var det lite familien visste om ham, inntil et arveoppgjør sist på 30-tallet. Da hadde skifteretten greid å spore opp enka Gunda og noen av barna hans, for at hans slekt skulle få sin del av arven etter søster Eline. Vi vet ikke hvor mange etterkommere av Theodor som i dag bor i USA, men fem av åtte barn vokste opp. Høsten 2004 fikk vi igjen kontakt med et barnebarn av Theodor: Robert Wicklem. Mer om Theodor på sidene for familiehistorie.

 

Gurine Iversen

Gurine ble født 20.11.1856, og døpt 01.01.1857. Hun ble konfirmert 29.09.1872. Gurine reiste til København, og ble utdannet skredder. Etter utdanningen kom hun tilbake, og etablerte syateliér i Nordre gt 3 i Trondheim sammen med søstra Eline. De leverte blant annet sine produkter til Ole Dahl. De hadde også elever som gikk i lære. Nordre gt 3 fungerte ellers som Ørlandets "Trønderheimen", der man stakk innom og fikk satt fra seg baggasje når man var på bytur.

 

Jørgen Iversen

Jørgen ble født 02.01.1860, døpt 06.05.1860. Jørgen ble gift med Ludvika Kløften.

 

Ole Iversen

Ole ble født i 06.03.1863, døpt 01.05.1863, men døde allerede 15.05.1864. Oppgitt dødsårsak i kirkeboka ser ut til å være "Hjertesyge".

 

Olava Iversen (Brodersen)

Olava ble født 09.03.1865, og døpt 25.05.1865. Hun ble gift med Elias Brodersen på gården Aune. De fikk seks barn. I tillegg hadde hun en sønn som het Waldemar fra før. Waldemars far var fra København. Olava døde 27.02.1926, og ble begravet 06.03.1926. Oppgitt dødsårsak i klokkerboka er "Mavesår".

 

Eline Iversen

Eline ble født 23.04.1867, og døpt 17.05.1867. konfirmert i 1882. Hun ble gift med Oscar Ellefsen fra Trondheim. Det finnes i familiens eie en ring datert "24.12.1895", men dette må vel trolig være forlovelsesdato. De ble gift 29.12.1900 i Nidarosdomen. Oscar arbeidet som seddeltrykker i Norges Bank, som fra gammelt av hadde hovedkontor i Trondheim. Han døde før de skulle flytte til Oslo, eller Christiania for å være nøyaktig. Oscar og Eline hadde ingen barn. Eline drev syateliér sammen med søstra Gurine. Hun døde i 1939.

 

Odin Iversen

Odin ble født 11.03.1869, og fikk samme navn som broren som døde et halvår før. Odin ble døpt 30.05.1869. Vi vet lite om livet hans, men vet at han døde på Ørlandet 24.03.1892. Han ble begravet 31.03.1892. (Alle datoer fra kirkeboka)

Denne teksten kan lastes ned i WORD eller PDF - format

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivers slekt

Her er noen ledd fra Ivers slekt:

1

Ole Pedersen fra Gudbrandsdalen f. 1762

 

gift 26.05.1894 med Marit Rasmusdatter Ree f. 1774

 

 

 

 

Barn:

 

 

a)

Thore Olsen Reesmoen f. 1791

 

b)

Sara Olsdatter Reesmoen f. 1794?, døpt 1794

 

c)

Ole Olsen Reesmoen f. 1796, døpt 01.01.1797

 

 

 

2a

Thore Olsen Reesmoen f. 1791

 

 

Døpt i 1791 som ”Uægte”

 

 

Gift 19.07.1821 med Gurru Iversdatter[1] f. 1790, døpt 14.søn.Trin.

 

 

 

 

Barn:

 

 

a)

Iver Thoresen f. 23.11.1820[2] i Meldal

 

b)

Ole Thoresen f. 1823?[3] i Meldal

 

c)

Mathias Thoresen f. 11.04.1827 på Aaremsneset

 

d)

Gunhild Thoresdatter f. 27.04.1832 på Aaremsneset

 

e)

Rasmus Thoresen f. 21.07.1835 på Aaremsneset

Iver kom til Aarem i Lensvika tidlig i 1825 sammen med sine foreldre og broren Ole. Ivers foreldre Thore og Gurru kom fra Meldal, og Thores mor har også lange linjer tilbake i Meldal. Ole Pedersen, Thores far, vet vi mindre om. Han var fra Gudbrandsdalen, men det er vel også omtrent alt vi vet om hans bakgrunn. 

Aarem: Sted i Lensvika, helt nede ved Trondheimsfjorden, mellom Størdalsbukta og Grønningsbukta. Det ligger rett overfor Galgeneset i Rissa. Plassen Thor og Gurru kom til, het Aaremsneset, men ble senere omtalt som Thoreneset.


 

[1] Datter av Iver Olsen Løfshus

[2] Han er konf. nr. 33 i Stadsbygd 29.10.1836, og født 23.11.1820

[3] Kilden er her konfirmantregisteret i kirkebok for Stadsbygd, hvor han er 16 år og konf. nr. 19 i 1839

 

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgens morfar Jørgen fra Innset

Jørgens morfar het Jørgen Andreassen Lie, og var den første brukeren fra vår slekt på det bruket som het Bakken, som senere ble drevet av Jørgens svigersønn Iver Thoresen, og deretter Ivers sønn Jørgen.

Jørgen A. ble født på gården Sigstad på Innset i Rennebu i 1791, som yngstemann i en søskenflokk på 6, hvorav 5 vokste opp. Jørgens far, Andreas var bonde og ”røstvedhogger”. Mora Ingrid Eriksdatter Nordland var fra gården Klingenberg, som også ble kalt Nordland.

Jørgens slekt kan spores mange generasjoner tilbake på Innset og området rundt. Det er lagt ut en lengre tekst om ham på siden med familiehistorie. Dessuten kan du finne ei anetavle på sidene for slektsregister.

 

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kløften fra Ørlandet

Ludvika Kløften var fra Ørlandet. Hennes mor het Lorina, faren Eilert Kløften. Om hennes slekt kommer det mer på disse sidene etter hvert.

 

Tilbake til toppen

 

 

 

 

 

 

 

Kate Spade Diaper Bag coach factory outlet jordan 6 history of jordan retro jordans louis vuitton outlet foamposites for sale cheap jordans louis vuitton outlet michael kors outlet kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans beats by dre cheap louis vuitton outlet kate spade outlet coach outlet online louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue sport blue 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet sac louis vuitton coach outlet online louis vuitton outlet Louis Vuitton Outlet